Nieuwsbrief Jan 2023

 
 
Auguri di Capodanno
Het nieuwe jaar opende warm en een beetje mistig op Podere Tina, wat goed paste bij de gezelligheid en lichte beneveling van ‘the night before’. Het maakte van Capodanno een perfecte dag om te mijmeren: over het afgelopen jaar en over het jaar dat voor ons ligt.
Voor ons was 2022 een fantastisch jaar. We verwelkomden meer gasten dan ooit op de boerderij met wie we genoten van alle vertrouwde én nieuwe kwaliteiten ter plaatse. 2023 lijkt opnieuw veelbelovend, gezien de vele mensen die ons al hebben laten weten te willen komen. Wij verheugen ons erop! En wensen je vanuit Trevinano een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar.  
 
 
 
Auguri di Capodanno
The new year started rather warm and a bit foggy at Podere Tina, which fitted well with the coziness and enchantment from the night before. It made Capodanno the perfect way to sit and think for a while about the past year and the year that is ahead. For us, 2022 was a great year. We welcomed more guests than ever at the farm, with which we enjoyed all the known and new commodities on location. 2023 is looking promising again, knowing that many already have let us know that they wanted to come. We are looking forward to it! From us in Trevinano, we wish you a happy and healthy New year.
 
 
 
 
 
 
Heet en droog
Het afgelopen jaar gaat ook de boeken in als het droogste ooit, in ieder geval van de 27 jaar die Henri heeft meegemaakt. Het water in het stuwmeer aan de voet van de heuvel stond in het voorjaar al behoorlijk laag. Door de hete zomer die volgde, was het meer half augustus zo goed als leeg. Onze pompen die het water voor de tuinen en de wijngaard naar boven brengen, werkten nog nét. De redding kwam in de vorm van regen; na acht maanden vielen er eindelijk wat regelmatige buitjes, net genoeg om alles draaiende te houden.
 
 
Hot and dry
The past year will go down in history as the driest ever, at least, from the memory of Henry over the past 27 years. The water in the reservoir, located at the bottom of the hill, was already at a low-level during Spring. The hot summer that followed made the reservoir almost empty of water. Our pumps, which provide the water for the (wine) gardens, were at the edge of not working anymore. Our savior came in the form of rain; after eight months rain started to fall in regular bursts, just enough to keep things from breaking down.
 
Zacht en pikant
De regen was ook een zegen voor onze olijfgaard, die het geheel zonder irrigatie moet redden. Dankzij het hemelwater rijpten de olijven alsnog prachtig en konden we in november vele kilo’s oogsten. Omdat het tijdens de pluk slecht weer was, duurde hij langer dan normaal. Dit leerde ons om in volgende jaren te overwegen om twee keer naar de olijvenpers te gaan, in plaats van de complete oogst op te sparen en maar één keer te rijden. Het risico op rot is namelijk niet denkbeeldig. De olio Podere Tina 2022 is gelukkig echter prachtig geworden, en ook zeer smaakvol: zacht en pikant tegelijk.
 
 
Soft and sharp
The rain was also a blessing for our olive garden, which survives without irrigation. Thanks to the water from the heavens, the olives matured beautifully, and we harvested them in large numbers in November. Because the weather was bad, the pickings took longer than normal. We learned to go to the olive press twice the coming years, instead of saving the whole harvest to drive only one time. The risk of rotting is not something fun to wait on. Fortunately, the olio Podere Tina 2022 looks stunning and is absolutely delicious: soft and sharp at the same time.
 
 
 
 
 
Wijn en groenten
Vlak voor de oogst in september deden twee vega-vossen zich tegoed aan onze druiven. Gelukkig hebben ze genoeg laten hangen waardoor we ook in 2023 weer volop sangiovese-natuurwijn kunnen produceren en het vinifcatieproces verder kunnen verfijnen. De schaapskuddes op de heuvels rond La Tina hebben niets te duchten van de vossen. De schapen zijn vanaf de nieuwe houten veranda aan de voorzijde voortaan nóg beter te volgen. In 2023 kan op dit ‘hangende terras’ ook gastronomisch worden gedineerd. We hebben het zwembad-maggazino dat er vlakbij ligt, verbouwd tot extra keuken. Sabrina zwaait hier de scepter, en af en toe ook Marisa en  Simonetta, onze Italiaanse gastvouwen. Vrijwel alle bereide groenten zullen in 2023 afkomstig zijn uit eigen moestuin, en op smaak gebracht met eigen gekweekte kruiden.
 
 
Wine and vegetables
Just before the grape harvest, two vega-foxes were munching on our grapes. We are glad they left enough hanging, so we can produce and refine the sangiovese-natural wine in 2023. The flocks of sheep around the hill of La Tina were not fond of the foxes. The sheep can be tracked even better from the new wooden porch at the front side of the farm. In 2023, on this “floating porch”, it is possible to dine gastronomically. We renovated the nearby swimmingpool-maggazino into an extra kitchen. Sabrina is at the head of this kitchen, sometimes also Marisa and Simonetta, our Italian hosts. Next year, almost all vegetables and herbs will be coming from our own vegetable garden!
 
 
 
 
 
 
Boeken en beelden
Ook geestelijk hongerigen komen in 2023 nóg beter aan hun trekken op La Tina. Appartement Tinaia beschikt inmiddels over een uitgebreide en gevarieerde bibliotheek. Hier is het heerlijk lezen bij de grote open haard, of op één van de omringende terrassen. En in het nabij gelegen San Casciano dei Bagni zijn in oktober 2022 maar liefst vierentwintig antieke beelden gevonden. De bronzen schatten hebben zich eeuwenlang schuil gehouden in de bodem onder de thermale bronnen. Ze zijn nu te zien dankzij de volharding van drie opeenvolgende gemeentebesturen die hier iets ‘wonderbaarlijks’ vermoedden en daardoor opgravingen aanmoedigden. Meer weten? Lees dan dit artikel (in het Italiaans).
 
 
 
Books and statues
The ones who are mentally and spiritually hungry, can also pillage to- and feast at La Tina in 2023. Appartement Tinaia now has a wide variety of books in its’ library. Reading at La Tina is done at its best, next to the large fireplace or on one of the many surrounding terraces. Also, in the nearby San Casciano dei Bagni, twenty-four antique statues were found in October 2022. The bronze treasures have been hiding under the thermal baths for centuries. They can now be seen, thanks to the persistence of three subsequent municipal councils who suspected something ‘magical’ and encouraged the digging. Want to know more? Read the article here (in Italian).
 
 
 
We voelen ons gezegend met zoveel om ons heen van alles wat het leven fijn en waardevol maakt. Max, onze zoon van inmiddels anderhalf, speelt hierin een hoofdrol. Hij geniet deze weken volop van de aanwezigheid van opa en oma uit Leuven. Samen met hem kijken we uit naar alle nieuwe en hernieuwde ontmoetingen in 2023 op Podere Tina.
 
 
 
We feel blessed with so many of life’s treasures surrounding us, which make living meaningful and a true joy. Max, our son of one-and-a-half years old, has a main part in this. Currently, he is enjoying the presence of grandpa and grandma from Leuven. Together with him, we look forward to the new and renewed get-togethers in 2023 at Podere Tina.
 
Veel liefs en tot ziens!
Henri, Sabrina en Max
 
Warm regards and goodbye!
Henri, Sabrina and Max