Nieuwsbrief Podere Tina April 2023

 
 
Genieten van het leven en van elkaar
 
In Italië zeggen we Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Oftewel: Kerst vier je met de jouwen, Pasen met wie je maar wilt. Het geeft precies weer waar La Tina – wakker uit haar winterslaap – helemaal klaar voor is. Genieten van het leven en van elkaar. Het kan vanaf dit jaar ook op een nieuw terras boven de olijfgaard, met een overweldigend uitzicht over het dal. De nabijgelegen opslag voor de kussens en ligbedden verbouwen we momenteel tot een kleine cateringkeuken. Zo kunnen we de nieuwe uitkijkpost ook culinair ondersteunen. Het terras is te reserveren voor maximaal 8/10 personen.
 
 
Enjoying life and each other
 
In Italy we say Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.
Meaning; Christmas is celebrated with you and yours, Easter with whomever you want. It captures exactly what La Tina – woken up out of her winter sleep – is totally ready for. Enjoying life and each other. As of this year with a new terrace above the olive grove, with an overwhelmingly stunning view of the valley below. The near storage room for the sunbeds and cushions is momentarily being rebuilt into a small catering kitchen. In that way, we can help the new viewing point in a culinary way. The terrace can be reserved for guests for at most 8/10 people.
 
 
 
Groenten & kruiden
 
Ook nieuw dit jaar is een aparte kruidentuin voor alle gasten. Voorheen deelden salie, tijm en oregano het terrein met sla, aubergine en tomaat. Omdat de groentetuin ieder jaar wordt omgeploegd en ingezaaid, betekende dat ook steeds opnieuw beginnen met winterharde kruiden. Vanaf nu hebben ze dus een langer leven. Bij Le aromatiche di Bolsena, op weg naar Bolsena, kochten we ook koriander-, dragon- en citroengrasplantjes; ‘exoten’ in de Italiaanse keuken, maar op Tina straks gewoon te oogsten.
Nieuw in de groentetuin zijn zelf opgekweekte tomatenplantjes. We zijn heel benieuwd naar o.a. de Carnoso, Giallo di Thun, Cuor di Bue en Rosa di Berna. Vanaf augustus te proeven!.
 
 
 
Vegetables & herbs
 
Also new this year, is a separate herb garden for usage by all guests. Before, sage, thyme and oregano were sharing the garden with lettuce, eggplant, and tomato.
Because the vegetable garden is being plowed and seeded each year, that also meant starting over with hardy herbs. From now on, they thus have a longer life.
At Le aromatiche di Bolsena, on the road to Bolsena, we also bought tarragon, coriander, and lemongrass-plants; ‘exotics’ in the Italian kitchen, but on Tina soon to be harvested. New in the vegetable garden are self-raised tomato plants. We are very curious for a.o. the Carnoso, Giallo di Thun, Cuor di Bue and Rosa di Berna. In August the first tastings!
 
 
 
 
Zoete Max & broodjes
 
Max groeit als kool. Hij houdt van bewegen en hij is dol op knopjes en schakelaars. Zeker als er ‘muziek inzit’. Momenteel is een cd van Mozart zijn favoriet. Zodra die klinkt, liefst luid, wordt Max stil. Aan tafel eet hij bijna alles, waaronder graag brood. Een goede aanleiding om te starten met een ander project dat al langer op de verlanglijst stond: het maken van Essenenbrood. Het bestaat uit gekiemde granen en wordt gedroogd op een lage temperatuur zodat het rijk blijft aan vitaminen, mineralen en enzymen. We bakken hartige én zoete varianten. Het recept is eeuwenoud en afkomstig van de Essenen, een Joodse religieuze groep die rond de jaartelling leefde.  
 
 
Sweet Max & breads
 
Max is growing like cabbage. He loves to move around and he is in awe of buttons and switches. Especially when there is ‘music in it’. Right now, a cd of Mozart is his favorite. As soon as it is on, preferably loud, Max gets quiet. At the table he almost eats everything, like bread. A good omen to start with another project that has been on the wish list for a while: making Essene bread. It consists of sprouted grains and is dried on a low temperature so that it stays rich in vitamins, minerals and enzymes. We bake sweet and savory kinds. The recipe is centuries old and descended from the Essenes, a Jewish religious group who live around the birth of Christ.
 
 
 
 
Toekomstig Trevinano
 
Trevinano, ‘ons’ dorpje met 142 inwoners, is in de prijzen gevallen! Alle Italiaanse regio’s ontvingen vorig jaar twintig miljoen van de Piano nazionale di Ripresa e Resilienza om een vergeten dorp nieuw leven in te blazen. Onze regio – Lazio – koos  voor een nieuwe toekomst voor Trevinano! Er gaat van alles gebeuren: huizen worden opgeknapt voor studenten en ouderen zonder dak boven hun hoofd. Er komen universitaire opleidingen op het gebied van landschap, herbebossing en toerisme. Het huidige ongebruikte sportterrein wordt ingericht voor campers en er komen concerten, proeverijen en culturele evenementen. De uitvoering komt bij voorkeur in handen van een gemeentelijke coöperatie waarin inwoners meewerken.
 
 
 
Future Trevinano
 
Trevinano, ‘our’ village with 142 citizens, has won something big! All Italian regions were granted twenty million euros from the Piano nazionale di Ripresa e Resilienza to blow new life into forgotten villages. Our region – Lazio – chose a new future for Trevinano! A lot is going to happen: homes are being renovated for students and older people without a roof over their heads. There will be university programs on agriculture, reforesting and tourism. The currently unused sporting area will be rebuilt for campers and there will be concerts, tastings, and other cultural events. The implementation of these plans will preferably fall in the hands of a council cooperation where citizens also contribute with their ideas.
 
 
 
 
Benjamin
 
Kortom: aan groei, ontwikkeling en levendigheid geen gebrek op Podere Tina. En de unieke rust en het bijzondere evenwicht bewaren we nauwgezet. We ontvangen je graag. Oplettende gasten zien dan wellicht ook een nieuw lampje, bij de voordeur van Pergola. Dat brandt voor Benjamin, die er al vijftien jaar niet meer is, en werd eind 2021, samen met zijn broers Thomas-Jan en Sebastiaan, voor altijd aangestoken. 
 
 
Benjamin
 
In short: In terms of growth, development and life, there is no shortage at Podere Tina. And the special peace and the careful balance we protect at all costs. It would be our pleasure to welcome you. Guests with an eye for detail may also see a new little lamp at the front door of Pergola. It burns for Benjamin, who has not been with us on earth for fifteen years, and was lighted at the end of 2021 to burn until our day at La Tina ends, together with his brothers Thomas-Jan and Sebastiaan.
 
 
Weet je iedere dag van het jaar welkom! Geniet van het leven en van elkaar op Podere Tina.
 
Gastvrije groeten van
 
Henri, Sabrina & Max
+31612999308
 
You are welcome every day of the year! Enjoy life and others at Podere Tina.
 
Warm greetings from
 
Henri Koerhuis
poderetina@cs.com
+31612999308